Nasza Patronka

Dorota Gellner urodzona 11.02.1961r. jest bardzo popularną autorką piszącą dla najmłodszych. Swą bogatą twórczością zwraca uwagę na to , jak niepowtarzalną i wartościową istotą jest dziecko. Jest autorką tomików wierszy, opowiadań, krótkich form prozatorskich jak również słuchowisk radiowych, bajek muzycznych, programów telewizyjnych z cyklu „Tęczowa bajeczka” i scenariuszy sztuk teatralnych napisane dla Państwowego Teatru Lalek Guliwer. Napisała około dwustu tekstów piosenek dla dzieci. Najbardziej znane to „Zuzia lalka nieduża”, „Ogórek wąsaty”, „A ja rosnę”, „Jamniczek”, „Duszki, duszki”, „Zając malowany”. Muzykę do jej tekstów komponowali m.in. Barbara Kolago, Krystyna Kwiatkowska, Adam Skorupka, Jarosław Kukulski, Stanisław Marciniak.

Poetka debiutowała w „Świerszczyku” w 1985r. utworem „Mysia wyprawa”. Swoje utwory publikowała również w innych pismach dla dzieci „Miś”, „Płomyczek”, „Pentliczek”, „Ciuchcia”. Teksty inscenizacji autorki ukazały się w zbiorach „Deszczowy król”, „Teatrzyki dziecięce”. Od debiutu opublikowała ponad pięćdziesiąt książek dla dzieci takich jak: „ Bajeczki z miasteczka”, „Ptaki”, „Czekoladki dla sąsiadki”, „Gryzmoł”.

W 2005r. została uhonorowana Orderem Uśmiechu przyznawanym przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu. Kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje dorosły którego działalność jest wyjątkowa a taką jest twórczość Doroty Gellner. W 2007 roku otrzymała Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2009 r. Kapituła Dziecięco-Młodzieżowa przyznała Pani Dorocie Gellner Medal Serce Dziecku.

Za książkę „Dorota Gellner dzieciom” otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego (1999r.). W kolejnych edycjach Konkursu Literatury Dziecięcej im. Haliny Skrobiszewskiej otrzymała wyróżnienie za książkę „Czekoladki dla sąsiadki”(2008),

II miejsce za książkę „Gryzmoł”(2009) oraz wyróżnienie za książkę „Zając” w 2010r. Pozycje te zostały wpisane na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej 2010 oraz nominowane w Konkursie na Najlepszą Książkę Dziecięcą Empiku „Przecinek i Kropka” za rok 2010. Poetka otrzymała również nominację literacką dla książki „Wścibscy”, w konkursie Polskiej Sekcji IBBY „Książka Roku 2012”, której celem jest promocja najbardziej wartościowych książek dla dzieci i młodzieży.


Z utworów poetki emanuje miłość do najmłodszych, zrozumienie ich trosk i kłopotów, radości i potrzeb. Jej wiersze są tradycyjne, melodyjne, urzekające prostotą, ciepłem i subtelnym poczuciem humoru. Ich treść jest dzieciom bardzo bliska, a podejmowane tematy znajdują się w kręgu ich zainteresowań. Pisarka jest mistrzynią w wymyślaniu wyjątkowych, nietuzinkowych bohaterów: aniołki, potworki, krasnoludki, duszki, które szybko stają się ulubieńcami dzieci i rozwijają ich wyobraźnię.

Twórczość Doroty Gellner podporządkowana jest zasadzie ucząc-bawić, bawiąc-uczyć. Przedszkolaki nabywają nowe wiadomości, poznają świat roślin, zwierząt, pory roku, tradycje świąteczne, zjawiska atmosferyczne, utrwalają wiedzę o otaczającym świecie. Twórczość autorki jest również inspiracją dla nauczycieli w ich pracy z dziećmi. Jest wykorzystywana podczas uroczystości, przedstawień i wielu przedszkolnych zajęć, gdyż motywy przewodnie zawarte w utworach autorki są zgodne z założeniami pracy wychowawczo - dydaktycznej naszego przedszkola.

Poezja dla dzieci to trudna dziedzina literatury. Poznając utwory Doroty Gellner dzieci są zachwycone, a dorośli przypominają sobie co tak naprawdę jest ważne w życiu. Nic więc dziwnego , że twórczość autorki przez wszystkich jest doceniana. Społeczność Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie jest dumna, że poetka została patronem naszej placówki.

............................................................................................................................................................................

UCHWAŁA NR 2 - 2015/2016


RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 W LIPNIE


z dnia 06 listopada 2015 r.

 

w sprawie nadania nazwy placówce

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61,poz. 624 z późniejszymi zmianami )


§1


Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie stwierdza zakończenie procedury wyłonienia w naszym przedszkolu kandydata na patrona przedszkola i uwzględniając konsultacje i uzgodnienia całej społeczności przedszkolnej, jednogłośnie aprobuje wybór kandydatury Doroty Gellner.


§2


Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie upoważnia Dyrektora Przedszkola Krystynę Smolińską do wystąpienia z wnioskiem; także w imieniu Rady Rodziców do Burmistrza Miasta i Rady Miasta Lipna o nadanie Uchwałą Rady Miasta Lipna przedszkolu Miejskiemu Nr 3 w Lipnie imienia Doroty Gellner


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                         Przewodniczący Rady Pedagogicznej..................................................................................................................................................................................................................................


Lipno, dnia 09.11.2015 r.

P.M 3 – 41 /15


                                                                                                         Rada Miasta

                                                                                                         Lipna


WNIOSEK


Działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zmianami) Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lipnie wnioskują w sprawie skierowania projekt uchwały do porządku obrad Rady Miasta Lipna dotyczącej nadania imienia Doroty Gellner Przedszkolu Miejskiemu Nr 3 w Lipnie.Do wniosku załączam:

  1. Uzasadnienie wyboru patrona

  2. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie przedłożenia organowi prowadzącemu wniosku o nadanie imienia Doroty Gellner Przedszkolu Miejskiemu Nr 3

  3. Opinię Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 3

  4. Procedurę wyboru Doroty Gellner na patrona Przedszkola Miejskiego Nr 3

  5. Kalendarium życia i działalności Doroty Gellner

  6. Harmonogram działań wychowawczo – dydaktycznych poprzedzających nadanie imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 3

  7. List do Patronki w sprawie wyrażenia pisemnej zgody nadania imienia ,, Doroty Gellner”

  8. Pisemna zgoda naszej PATRONKI.

Przewodniczący Rady Rodziców                                                                       Dyrektor Przedszkola

.........................................................................................................................................................................

Załącznik Nr 1 do wniosku

o nadanie przedszkolu

imienia Doroty Gellner
Uzasadnienie

Przedszkole nasze posiada wiele atutów, między innymi najstarsze w mieście, bogate doświadczenie, w oparciu, o które Rada Pedagogiczna występuje z wnioskiem o nadanie nazwy. Uroczystość nadania imienia planowana jest na dzień 3 czerwca 2017 roku.

Dla wychowanków sam numer przedszkola nie ma znaczenia, natomiast przyjęcie przez placówkę patrona z pewnością przyczyni się do tego, że dzieci zaczną utożsamiać się ze swoim przedszkolem.

Wybrana nazwa to : Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lipnie

im. Doroty Gellner

Wyboru nazwy dokonano w drodze propozycji ankietowych nauczycieli, rodziców pracowników administracji i obsługi przedszkola

Dorota Gellner urodzona 11.02.1961r. jest bardzo popularną autorką piszącą dla najmłodszych. Swą bogatą twórczością zwraca uwagę na to , jak niepowtarzalną i wartościową istotą jest dziecko. Jest autorką tomików wierszy, opowiadań, krótkich form prozatorskich jak również słuchowisk radiowych, bajek muzycznych, programów telewizyjnych z cyklu „Tęczowa bajeczka” i scenariuszy sztuk teatralnych napisane dla Państwowego Teatru Lalek Guliwer. Napisała około dwustu tekstów piosenek dla dzieci. Najbardziej znane to „Zuzia lalka nieduża”, „Ogórek wąsaty”, „A ja rosnę”, „Jamniczek”, „Duszki, duszki”, „Zając malowany”. Muzykę do jej tekstów komponowali m.in. Barbara Kolago, Krystyna Kwiatkowska, Adam Skorupka, Jarosław Kukulski, Stanisław Marciniak.

Poetka debiutowała w „Świerszczyku” w 1985r. utworem „Mysia wyprawa”. Swoje utwory publikowała również w innych pismach dla dzieci „Miś”, „Płomyczek”, „Pentliczek”, „Ciuchcia”. Teksty inscenizacji autorki ukazały się w zbiorach „Deszczowy król”, „Teatrzyki dziecięce”. Od debiutu opublikowała ponad pięćdziesiąt książek dla dzieci takich jak: „ Bajeczki z miasteczka”, „Ptaki”, „Czekoladki dla sąsiadki”, „Gryzmoł”.

W 2005r. została uhonorowana Orderem Uśmiechu przyznawanym przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu. Kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje dorosły którego działalność jest wyjątkowa a taką jest twórczość Doroty Gellner. W 2007 roku otrzymała Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2009 r. Kapituła Dziecięco-Młodzieżowa przyznała Pani Dorocie Gellner Medal Serce Dziecku.

Za książkę „Dorota Gellner dzieciom” otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego (1999r.). W kolejnych edycjach Konkursu Literatury Dziecięcej im. Haliny Skrobiszewskiej otrzymała wyróżnienie za książkę „Czekoladki dla sąsiadki”(2008),

II miejsce za książkę „Gryzmoł”(2009) oraz wyróżnienie za książkę „Zając” w 2010r. Pozycje te zostały wpisane na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej 2010 oraz nominowane w Konkursie na Najlepszą Książkę Dziecięcą Empiku „Przecinek i Kropka” za rok 2010. Poetka otrzymała również nominację literacką dla książki „Wścibscy”, w konkursie Polskiej Sekcji IBBY „Książka Roku 2012”, której celem jest promocja najbardziej wartościowych książek dla dzieci i młodzieży.


Z utworów poetki emanuje miłość do najmłodszych, zrozumienie ich trosk i kłopotów, radości i potrzeb. Jej wiersze są tradycyjne, melodyjne, urzekające prostotą, ciepłem i subtelnym poczuciem humoru. Ich treść jest dzieciom bardzo bliska, a podejmowane tematy znajdują się w kręgu ich zainteresowań. Pisarka jest mistrzynią w wymyślaniu wyjątkowych, nietuzinkowych bohaterów: aniołki, potworki, krasnoludki, duszki, które szybko stają się ulubieńcami dzieci i rozwijają ich wyobraźnię.

Twórczość Doroty Gellner podporządkowana jest zasadzie ucząc-bawić, bawiąc-uczyć. Przedszkolaki nabywają nowe wiadomości, poznają świat roślin, zwierząt, pory roku, tradycje świąteczne, zjawiska atmosferyczne, utrwalają wiedzę o otaczającym świecie. Twórczość autorki jest również inspiracją dla nauczycieli w ich pracy z dziećmi. Jest wykorzystywana podczas uroczystości, przedstawień i wielu przedszkolnych zajęć, gdyż motywy przewodnie zawarte w utworach autorki są zgodne z założeniami pracy wychowawczo - dydaktycznej naszego przedszkola.

Poezja dla dzieci to trudna dziedzina literatury. Poznając utwory Doroty Gellner dzieci są zachwycone, a dorośli przypominają sobie co tak naprawdę jest ważne w życiu. Nic więc dziwnego , że twórczość autorki przez wszystkich jest doceniana. Społeczność Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie byłaby dumna, gdyby poetka została patronem naszej placówki. Podczas naszej rozmowy telefonicznej Dorota Gellner wyraziła zgodę na to aby nasze przedszkole nosiło Jej imię.

Biorąc pod uwagę powyższe i wyrażając wolę nauczycieli i rodziców zwracam się do Rady Miasta Lipna o przychylne rozpatrzenie naszego wniosku i podjęcie uchwały o nadanie naszemu przedszkolu imienia Doroty Gellner.


Patronatem Doroty Gellner objęte jest przedszkole :

* Przedszkole Miejskie nr 9 w Toruniu ( w 2012 r.)

* Przedszkole Miejskie nr 13 w Siedlcach (w 2008r.)Dyrektor przedszkola

Krystyna Smolińska


..........................................................................................................................................................................................................................................

Lipno, dn. 23. 11. 2015 r.Rada Pedagogiczna

Przedszkola Miejskiego nr 3

w Lipnie 

                                                                                                                         Pani

                                                                                                                         Dorota Gellner

Szanowna Pani,

w dniu 6 listopada 2015 r. na posiedzeniu Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie większością głosów Pani kandydatura została wybrana na patrona naszej placówki.

Wybór ten nie jest przypadkowy.

Od wielu już lat korzystamy z Pani twórczości podczas codziennych zabaw i zajęć w przedszkolu i zgodnie z celami podstawy programowej wychowania przedszkolnego rozwijamy u dzieci umiejętności społeczne, wspomagamy je w rozwijaniu wszechstronnych zdolności, wzbogacamy dziecięcą wiedzę, ich aktywność, wrażliwość i ciekawość świata.

Dzieci bardzo chętnie bawią się przy piosenkach z płyty „Skaczące nutki”, „Muzyczne rękawiczki” czy „Idzie kot”.

Poezja dla dzieci nie jest łatwym gatunkiem literackim, a jednak wiersze te są dzieciom bardzo bliskie, zawsze „mówią o czymś”, zawsze „coś się w nich dzieje” i dlatego budzą u dzieci ciekawość. Przedszkolaki utożsamiają się z ich bohaterami.

Nasze przedszkolaki od kilku lat biorą udział w Przeglądzie Interpretacji Teatralnej dla przedszkolaków organizowanym w naszej małej miejscowości. Dzieci bardzo dobrze czują się interpretując wiersze Pani autorstwa (np. „Przyjęcie”, „Zły humorek”, „Smok”), często zajmując wysokie lokaty.

Będziemy dumni, jeśli wyrazi Pani pisemną zgodę na patronowanie naszej placówki.

Uroczystość nadania imienia naszemu przedszkolu jest zaplanowana na dzień 3 czerwca 2017 roku.

Z pozdrowieniami Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 3 w Lipnie.

...................................................................................................................................