Nasze programy

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA

--------------------------------------------------------------------------ZESTAW PROGRAMÓW DOPUSZCONYCH DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 IM. DOROTY GELLNER

Programy wychowania przedszkolnego są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2017r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; Dz. U. z 2017r., poz. 895).


1. ,,Kocham przedszkole” – autorzy: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska – Mieszek;        wydawnictwo WSIP .

2. Program nauczania religii nr AZ-0-01/10 – Komisja Wychowania Katolickiego

(Przewodniczący b-p Mendyk ).

3. Program nauczania języka angielskiego: autorzy: Magdalena Appel, Joanna Zarańska Piotrowska


Programy własne (autorskie)

1. Program wychowawczo-profilaktyczny ,Jestem w grupie przedszkolnej” opracowany przez K. Smolińską przy współudziale nauczycieli i rodziców.

2. Program adaptacyjny ,,Jestem mały przedszkolaczek” opracowany przez Krystynę Smolińską.

3. Program zajęć logopedycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzonym szeregiem głosek ( s, z, c.. ) mgr Beaty Szewczak.