Nasze przedszkole

W naszym przedszkoluObecnie do przedszkola uczęszcza 50 dzieci, dzieci podzielone są na dwie grupy. Przedszkole tworzy swoje tradycje, ściśle współpracuje z rodzicami i środowiskiem . Edukacją dzieci zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nasze motto to: ,,im więcej zabawy tym więcej nauki”

·         Obecnie Przedszkole zapewnia każdemu wychowankowi warunki

do wszechstronnego rozwoju, uwzględniając indywidualne możliwości dzieci.

·         Ofertą przedszkola są :

> zajęcia logorytmiczne

> zajęcia rytmiczno-taneczne

> zajęcia języka angielskiego

> zajęcia terapeutyczne w miarę potrzeb

> zajęcia logopedyczne

> kółko plastyczne dla dzieci uzdolnionych


Nasze osiągnięcia to :

·         dobra współpraca ze środowiskiem

·         wysokie osiągnięcia naszych wychowanków w szkole

·         wysokie osiągnięcia w konkursach

·         różnorodne formy współpracy z rodzicami

·         wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej