Nasza oferta zajęć

Oferta zajęć w przedszkolu


Religia - w grupie starszej ,,Gryzmoły”

Zajęcia języka angielskiego - grupa Krasnale i Gryzmoły

Zajęcia rytmiczno-taneczne – grupa Krasnale i Gryzmoły

Zajęcia logopedyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Zajęcia plastyczne dla dzieci uzdolnionych - nauczyciel pracuje w oparciu o program dla dzieci uzdolnionych plastycznie.


   Celem tych zajęć jest:

  • pobudzenie twórczego myślenia, wyobraźni i spostrzegawczości ,

  • tworzenie kompozycji plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i kolorów,

  • rozwijanie zainteresowań dziecka przy użyciu różnych technik plastycznych,

  • uwrażliwienie dziecka na otaczające nas piękno, wzbudzanie przeżyć estetycznych.