Nasz ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3

im. Doroty Gellner.6 : 00 – 8: 40 schodzenie się dzieci, wspólna zabawa z udziałem nauczyciela oraz zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, zabawy w z kącikach zainteresowań, oglądanie książeczek, układanki , utrwalanie wierszyków, piosenek, praca indywidualna lub zespołowa o charakterze wyrównawczo- kompensacyjnym i stymulującym.


8 :40 – 9:00 -porządkowanie sali wg ustalonych zasad, zabawa ruchowa lub

ćwiczenia poranne, czynności higieniczno sanitarne, ćwiczenie samoobsługi, przygotowanie do śniadania.


9:00 – 9:30- śniadanie- usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia.


9:30 – 10:30 zajęcia edukacyjne wynikające z Programu Wychowania Przedszkolnego zaplanowane w przez nauczyciela w ramach planu miesięcznego.


10:30 – 11: 50 zabawy planowane i swobodne na powietrzu, sali, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-sanitarne w łazience, (rytmika, angielski).

11:50 – 12:20 obiad, usprawnianie techniki samodzielnego jedzenia


12:20 – 13:50 czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do odpoczynku- relaksacja bajką, muzyką , zabawy dowolne, praca indywidualna i zespołowa, zabawy na powietrzu, zabawy w kącikach zainteresowań, ( religia w grupie starszej )


13: 50 – 14:10 podwieczorek


14: 10 – 16.30 utrwalanie wcześniej poznanych treści dydaktycznych, w oczekiwaniu na rodziców zabawy dowolne wynikające z inicjatywy dzieci, układanki i gry stolikowe, zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu, kontakty indywidualne z rodzicami w miarę potrzeb.