I Konkurs Recytatorski Przedszkolaków " Z Poezją Doroty Gellner"


I Konkurs Recytatorski Przedszkolaków

"Z POEZJĄ DOROTY GELLNER"

Przedszkole Miejskie nr 3 im. Doroty Gellner


REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Nazwa konkursu: ,,Z POEZJĄ DOROTY GELLNER

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Miejskie nr 3 im. Doroty Gellner w Lipnie.

Cele konkursu:

 • popularyzowanie poezji dziecięcej,

 • rozwijanie zdolności recytatorskich,

 • zainteresowanie dzieci poezją,

 • zachęcanie do występów na scenie,

 • prezentacja umiejętności dzieci,

 • nawiązanie współpracy między placówkami,

 • respektowanie reguł konkursu.

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6 lat,

 • każda placówka typuje dwoje dzieci wyłonionych podczas eliminacji wewnątrz przedszkolnych i szkolnych ( klasy ,,0” ).

 • konkurs będzie miał formę jednoosobowej prezentacji dowolnego utworu z poezji Doroty Gellner,

Kartę zgłoszenia do konkursu należy kierować do Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Doroty Gellner do 13 maja 2016 r.

              

tel: 54 287 24-43 lub 509 356 777 lub e-mail: pm3lipno@wp.pl

Przebieg konkursu:
Konkurs recytatorski odb
ędzie się 31 maja 2016 roku o godz. 14:00

Kryteria oceny

Jury Konkursu powołuje organizator.

Jury dokonaje oceny wg następujących kryteriów:

 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

 • interpretacja tekstu,

 • kultura słowa,

 • ogólny wyraz artystyczny,

Występ dzieci w/g określonej kolejności wywieszonej na liście .

Nagrody
Wszyscy uczestnicy otrzymaj
ą nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Miejsce :

Kino ,, Nawojka "

Organizator zapewnia nagłośnienie.


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA W KONKURSIE RECYTATORSKIM (do pobrania)


...................................................................................................................................................................................................